Hvilke regler gælder der for nyt omfangsdræn?

Hvilke regler gælder der for nyt omfangsdræn?

Slået fra Af

Hvis der er fugtproblemer i kælderen, eller man for nyligt har haft vandskade, kan det være tid til at etablere et nyt omfangsdræn. Men hvilke regler bør du være opmærksom på på området? Og hvad koster et omfangsdræn typisk. Det, og meget mere, finder du svar på i denne artikel.

Hvad koster et nyt omfangsdræn?

Det er svært at give et definitivt svar på, hvad et nyt omfangsdræn koster, da det afhænger af en lang række faktorer. Disse faktorer er bl.a. antal meter rundt om huset, dybde fra kældergulv til terræn, om fundamentet skal understøbes i forbindelse med etableringen, landsdel mv.

Til gengæld kan man sige, at der er visse tommelfingerregler for priserne på et nyt omfangsdræn. Meterprisen for etablering af omfangsdræn svinger mellem 4.000-10.000 DKK afhængigt af kælderdybden. Du kan læse mere om priserne her.

Skal man have byggetilladelse til nyt omfangsdræn?

Om det kræver byggetilladelse til nyt omfangsdræn afhænger af din kommune. Nogle kommuner kræver byggetilladelse før du påbegynder arbejdet med nyt omfangsdræn, mens andre kommuner ikke kræver byggetilladelse. Du kan finde ud af, om din kommune kræver byggetilladelse ved at kontakte din kommunes tekniske forvaltning. Du vil typisk kunne finde telefonnummeret til kommunens tekniske forvaltning samt åbningstider på din kommunes hjemmeside (søg fx på Google ”[Kommune] tekniske forvaltning”).

Der kan være lovkrav om isolering af kælderydervægge i samme ombæring

I nogle tilfælde vil det være et lovkrav også at få isoleret kælderydervæggene i samme ombæring som du får etableret omfangsdræn. Det lovkrav gælder nemlig, hvis det er en såkaldt rentabel energiforbedring. Bygningsreglementet har nogle tekniske – men alligevel overskuelige – formler for, hvornår en investering betragtes som en såkaldt rentabel energiforbedring. Du kan læse mere om disse formler på Bygningsreglementets hjemmeside.

Øvrige gode tommelfingerregler

Foruden det rent lovmæssige krav til et omfangsdræn som beskrevet ovenfor, gælder der også et par øvrige gode tommelfingerregler for etableringen af omfangsdrænet.

For udgravning til omfangsdrænet gælder følgende tommelfingerregler:

Ved udgravning bør man maksimalt udgrave i en meter bredde ad gangen.

  • Graver man bredere risikerer man, at huset sætter sig eller styrter sammen i det pågældende område.
  • Drænrøret skal være min. 30 cm under den konstruktion, som skal tørholdes. Der må dog ikke graves under fundamentets underkant, og det kan derfor være nødvendigt at understøbe soklen.

For selve omfangsdrænet gælder følgende tommelfingerregler:

  • Drænrør og rensebrønde bør lægges med det rette fald. Drænrøret “tapper” den omkringliggende jord for vand og fugt, mens rensebrøndene sørger for, at drænsystemet kan renses.
  • Rensebrøndene placeres typisk i ledningens knækpunkter, hvorfra vandet ledes videre til kloaksystemet. Hvis der er niveauforskelle på grunden, eller huset har kælder, kan det ofte være nødvendigt at pumpe drænvandet op i kloaksystemet med en pumpebrønd.